Archive for the ‘Nguyên Sa’ Category

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Nguyên Sa; Hòa âm: Ngọc Dũng; Tiếng hát: Văn ThànhNguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nguyên Sa
Tiếng hát: Mai Hương
Hòa âm: Duy Cường
PPS: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nhạc: Tùng Nguyên; Thơ: Nguyên Sa; Tiếng hát: Bạch Trà; Hòa âm: Paul ViệtNguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

 
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Thơ: Nguyên Sa
Tiếng hát: Như Ly
Nguồn: Như Ly gửi YouTube link