Hư ảo trăng

Posted: 07/04/2012 in Âm Nhạc, Mai Hương, Nguyên Sa, Phạm Anh Dũng, Thơ

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Nguyên Sa
Tiếng hát: Mai Hương
Hòa âm: Duy Cường
PPS: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.