Thương vô cớ nhớ vô chừng

Posted: 07/04/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Hữu Tân, Phan Thị Ngôn Ngữ, Quốc Đại, Thơ

Phan Thị Ngôn Ngữ

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Tiếng hát: Quốc Đại

Hạt muối mặn ba năm còn mặn
Lát gừng cay chín tháng còn cay
Bậu với ta ơn nặng nghĩa dày
Nở đâu bỏ tổ xa bầy bậu ơi

Mơi mốt có về bậu nhớ ghé chơi
Đường năm cũ mây cười trong nắng
Vẫn tán lá xanh, chùm hoa sứ trắng
Tiếng ve kêu rang rãng trưa hè

Con tắc kè còn đậu ngọn me
Khan cổ gọi bậu từ năm nọ
Mơi bậu về nhớ đi ngang ngõ
Vườn ta xưa trăng tỏ bên đèn

Ơi thương bậu chi mà thương vô cớ
Ơi nhớ bậu chi lòng nhớ vô chừng

Nhớ bậu thời còn tóc xỏa ngang lưng
Khua guốc mộc dẫm hồn ta vụn vỡ
Hai bờ vắng bên bồi bên lở
Thuyền bậu qua sông sao chẳng trở về

Để ta giờ như bến sông quê
Theo nước lớn nước ròng trăn trở
Như con cá giữa dòng nước lợ
Chẳng ra khơi, không thể về nguồn

Ơi thương bậu chi mà thương vô cớ
Ơi nhớ bậu chi lòng nhớ vô chừng

Phan Thị Ngôn Ngữ
Nguồn: Nguyễn Hữu Tân gửi thơ và mp3 file.

Đã đóng bình luận.