Archive for the ‘Ngô Thụy Miên’ Category

Ngô Thụy Miên

thieu_nu_hung_mua

Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên; Tiếng hát: Vũ Khanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm – Saigon Ocean; Âm bản mp3: nhac.vui.vn

 
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Thơ: Nguyên Sa
Tiếng hát: Như Ly
Nguồn: Như Ly gửi YouTube link

 
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Thơ: Vũ Quỳnh Anh
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Văn Sơn Trường gửi YouTube link