Archive for the ‘Vũ Khanh’ Category

Song Ngọc
Tưởng niệm nhạc sĩ Song Ngọc (1943-2018)

Nhạc và lời: Song Ngọc; Tiếng hát: Vũ Khanh
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: Hợp Âm Việt; âm bản mp3: NCT

Ngô Thụy Miên

thieu_nu_hung_mua

Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên; Tiếng hát: Vũ Khanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm – Saigon Ocean; Âm bản mp3: nhac.vui.vn

Vũ Thành An

thieu_nu_mua_thu

Nhạc và lời: Vũ Thành An; Tiếng hát: Vũ Khanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: NCT

 
Thơ: Vũ Hữu Định
Nhạc: Phạm Duy
Tiếng hát: Vũ Khanh
Nguồn: YouTube