Cần thiết

Posted: 19/12/2011 in Âm Nhạc, Ngô Thụy Miên, Nguyên Sa, Như Ly, Thơ

 
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Thơ: Nguyên Sa
Tiếng hát: Như Ly
Nguồn: Như Ly gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.