Archive for the ‘Lý Thanh’ Category

Lê Hoàng

Thơ: Anh Vi; Nhạc: Lê Hoàng; Hòa âm: Lý Dũng, Văn Thành; Tiếng hát: Lý Thanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.