Còn mãi nụ cười

Posted: 29/10/2012 in Anh Vi, Âm Nhạc, Lê Hoàng, Lý Thanh, Thơ

Lê Hoàng

Thơ: Anh Vi; Nhạc: Lê Hoàng; Hòa âm: Lý Dũng, Văn Thành; Tiếng hát: Lý Thanh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.