Archive for the ‘Ngọc Thanh’ Category

Đoàn Dự (Lê Hoàng)

Nhạc: Đoàn Dự (Lê Hoàng); Thơ: Thy Lệ Trang; Tiếng hát: Ngọc Thanh

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Thy Lệ Trang; Hòa âm: Lý Dũng; Tiếng hát: Ngọc ThanhNguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file.