Còn đó ngậm ngùi

Posted: 04/08/2012 in Âm Nhạc, Ngọc Thanh, Thy Lệ Trang, Thơ, Đoàn Dự (Lê Hoàng)

Đoàn Dự (Lê Hoàng)

Nhạc: Đoàn Dự (Lê Hoàng); Thơ: Thy Lệ Trang; Tiếng hát: Ngọc Thanh

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.