Hoài vọng

Posted: 28/02/2013 in Anh Nguyên, Âm Nhạc, Hạ Trắng, Lê Hoàng, Thơ

Lê Hoàng

thieu_nu_ben_ho

Thơ: Hạ Trắng; Nhạc: Lê Hoàng; Tiếng hát: Anh Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.