Archive for the ‘Anh Nguyên’ Category

Lê Hoàng

thieu_nu_ben_ho

Thơ: Hạ Trắng; Nhạc: Lê Hoàng; Tiếng hát: Anh Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Vũ Vĩnh Phúc

thuong_nho_ai

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Anh Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Nguyễn Lãm Thắng

Nhạc: Giao Tiên; Tiếng hát: Anh Nguyên

Hê!… Ê Đê này! Ê Đê ơi!
Hê!… Ê Đê này! Ê Đê ơi!
Chiều tê mắt rượu tôi ngồi đợi em
Hê hê hề hế!…
Em gùi đầy ắp lặng im
Chảy sau lưng một tiếng chim gọi chiều
(more…)