Archive for the ‘Vũ Vĩnh Phúc’ Category

Đặng Kim Côn

buoc_duoi_mua

Ai sẽ đợi ai

Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Minh Hiếu

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa
Ai sẽ đợi ai ở cuối đường?
Đợi ai, là mộng hay là hứa
Để chạnh lòng, hay để yêu thương?
(more…)

Vũ Vĩnh Phúc

thuong_nho_ai

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Anh Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Vũ Vĩnh Phúc

thieu_nu_va_bien2

Thơ: Cẩm Loan; Phổ nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Thái Hòa
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Vũ Vĩnh Phúc

man_alone_in_bed

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Minh Xuân
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Vũ Vĩnh Phúc

Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Đào Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Đặng Kim Côn gửi bản nhạc và mp3 file.

Vũ Vĩnh Phúc

Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Đăng Hiếu

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Đặng Kim Côn gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

Đặng Kim Côn

Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Thái Hòa

Em còn nhớ không những ngày mùa đông
Trên đồng rau, con đò trôi ngập ngừng
Chiếc bóng ai về bên bờ cô lẻ
Em gác mái chèo đôi mắt vời trông.
(more…)

Thơ: Âu Thị Phục An; Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Thái HòaNguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file