Giáng Sinh lặng lẽ

Posted: 22/12/2012 in Âm Nhạc, Minh Xuân, Thơ, Vũ Vĩnh Phúc, Đặng Kim Côn

Vũ Vĩnh Phúc

man_alone_in_bed

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Minh Xuân
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.