Lời tình cuối

Posted: 06/01/2013 in Âm Nhạc, Cẩm Loan, Thái Hòa, Thơ, Vũ Vĩnh Phúc

Vũ Vĩnh Phúc

thieu_nu_va_bien2

Thơ: Cẩm Loan; Phổ nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Thái Hòa
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Đã đóng bình luận.