Archive for the ‘Minh Hiếu’ Category

Đặng Kim Côn

buoc_duoi_mua

Ai sẽ đợi ai

Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Minh Hiếu

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa
Ai sẽ đợi ai ở cuối đường?
Đợi ai, là mộng hay là hứa
Để chạnh lòng, hay để yêu thương?
(more…)