Quán chiều mưa

Posted: 14/09/2012 in Âm Nhạc, Thơ, Vũ Vĩnh Phúc, Đặng Kim Côn, Đăng Hiếu

Vũ Vĩnh Phúc

Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Đăng Hiếu

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Đặng Kim Côn gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.