Tháng 12 còn gió mưa

Posted: 28/12/2011 in Âm Nhạc, Âu Thị Phục An, Thái Hòa, Thơ, Vũ Vĩnh Phúc

Thơ: Âu Thị Phục An; Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Thái HòaNguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.