Đồi thơm

Posted: 22/03/2012 in Anh Nguyên, Âm Nhạc, Giao Tiên, Nguyễn Lãm Thắng, Thơ

Nguyễn Lãm Thắng

Nhạc: Giao Tiên; Tiếng hát: Anh Nguyên

Hê!… Ê Đê này! Ê Đê ơi!
Hê!… Ê Đê này! Ê Đê ơi!
Chiều tê mắt rượu tôi ngồi đợi em
Hê hê hề hế!…
Em gùi đầy ắp lặng im
Chảy sau lưng một tiếng chim gọi chiều

Hê!… Ê Đê này! Ê Đê ơi!
Hê!… Ê Đê này! Ê Đê ơi!
Khói tôi buồn thỉu buồn thiu
Em nghiêng vai xuống phía đìu hiu tôi
Chưa cầm tay đã bồi hồi
Em nghe không? phía chân đồi rất thơm
Em nghe không? phía chân đồi rất thơm

Hê!… Ê Đê này! Ê Đê ơi!
Hê!… Ê Đê này! Ê Đê ơi!
Chậm thôi em! kẻo tôi buồn
Và Tây Nguyên réo suối nguồn buồn theo
Chậm thôi nắng chậm nắng tắt bên đèo
Ngực trăng non đã nhú theo rượu cần.

Nguyễn Lãm Thắng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và mp3 file.

Đã đóng bình luận.