Nhớ về tháng Ba

Posted: 22/03/2012 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm


The Poet – Egon Schiele

sóng vuốt dần lên cơn đuối vọng
bình minh hóa độ động đả sơn dương
vả những mảng tiêu khê cheo reo rừng cuốn gió
mai rung khước đuổi tái tê hồn
lạnh một khúc tỳ
bá nha gãy tiếng trùng phùng
đêm tỉnh ngộ đoái tưởng dặm trùng dương
anh chín suối nghe reo lưỡng ngạn về
tưởng như đã
mây qua bờ sông dịch
vai nghiêng đồi vai cọng cắm sau lưng già xuống núi
khấp khểnh một chiều mây đón gió
sang hồ gậm nhấm biệt trùng khơi
sầu bạc xứ
khúc tiêu tương
xa ngàn trùng mắt lệ tháng ba rơi
khói bạc đầu sông bắt ngang vòm cỏ úa
hái lộc non ấp ủ một đoạn
trường giang không xiết ngắm nguyệt trôi
phả một nụ cười tình ái
nhân thế chao ôi!
anh buông xuôi đoái vọng ngã nghiêng sầu cố quận
lãng vãng nghe như tiếng thơ ai đi chầm chậm đêm về
tháng ba lưu lạc muôn thế kỷ
đợi một kiếp nào dừng bước trên ngạch trải phù du
tôi gọi tên anh cho đở nhớ sáng hôm nào
thanh tâm tuyền
trong chín suối ngao du
tháng ba đến trong vừng nhật nguyệt
tháng ba về tĩnh lặng chốn bồng lai
tiếng thở dài không nuối tiếc thêm hơn
vần thơ bất tử suối ngàn phương dong duỗi
đuổi lệ khô nghe réo khúc âm vang
một tên gọi chín tầng mây động dộng ./.

Võ Công Liêm
ca.ab. t.t.t. 22 tháng 3/ 2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.