Sài Gòn trong tôi!

Posted: 22/03/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Liên Bình Định

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.