Archive for the ‘Hạ Trắng’ Category

Lê Hoàng

thieu_nu_ben_ho

Thơ: Hạ Trắng; Nhạc: Lê Hoàng; Tiếng hát: Anh Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.