Anh nhớ em

Posted: 02/07/2012 in Âm Nhạc, Hoàng Hải, Lê Hoàng, Thy Lệ Trang, Thơ

Nhạc: Lê Hoàng; Thơ: Thy lệ Trang; Hòa âm: Lý Dũng; Tiếng hát: Hoàng Hải


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.