Tướng tinh | Sân trước

Posted: 03/01/2013 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

luoi_lam

Tướng tinh

trong chiếc cối vô hình
hắn quết những lời tàn nhẫn ráo hoảnh khô rốc
và bình thản
như cầm lam bén cứa vào mạchmáu
à máu
có liên quan gì tới nghề hoạn lợn

 

Sân trước

ào lên. ào ạt lên
thằng khổng lồ khựng lại
việt vị trên sân
hors-jeu
kệ tía khung rào
chơi tới bến

hẹn em mai này
một chỗ vinh quang trên khán đài
nhìn lũ bại thần
lom khom đi nhặt bóng

và khi chiếc lưới giăng mắc võng tình yêu
đôi ta dập dìu
vờn qua sập lại
dính cứng
như đôi tay nhựa của rạng năm nào
ngón nghề tuyệt mỹ

Sử Mặc
21 dec. 2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.