Tìm một ánh sao

Posted: 07/01/2013 in Âm Nhạc, Hoàng Trọng, Mai Hương, Vĩnh Phúc

 
Lời: Vĩnh Phúc
Nhạc: Hoàng Trọng
Ca sĩ: Mai Hương
Hòa âm: Lê Văn Khoa
Nguồn: YouTube (hoaimay)

Đã đóng bình luận.