Archive for the ‘Vĩnh Phúc’ Category

 
Lời: Vĩnh Phúc
Nhạc: Hoàng Trọng
Ca sĩ: Mai Hương
Hòa âm: Lê Văn Khoa
Nguồn: YouTube (hoaimay)

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Lời: Vĩnh Phúc
Tiếng hát: Hoàng Quân
Hòa Âm: Quốc Dũng
PPS: Phan Tuấn Đạo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link