Archive for the ‘Hoàng Quân’ Category

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Hoàng Quân
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Hoàng Quân
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Hoàng Quân
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Nguyễn Hữu Tân

sang_song

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Như Đăng; Tiếng hát: Hoàng Quân
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Thái Tú Hạp
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Hoàng Gia Khánh Giễn
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Lời: Vĩnh Phúc
Tiếng hát: Hoàng Quân
Hòa Âm: Quốc Dũng
PPS: Phan Tuấn Đạo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Đình Toàn; Tiếng hát: Hoàng QuânDiệu Hiền


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

 
Nhạc và lời: Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Nguyễn Đông Giang
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Lê Hân
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Trần Hoài Thư
Ca sĩ: Hoàng QuânQuỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link