Archive for the ‘Lê Hân’ Category

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Lê Hân
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Tâm sự của một sinh viên VN du hoc ở nước ngoài khi nghe loan tin quê nhà Đà Nẵng
mất vào tay cộng sản ngày 29-3-1975.

 

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Lê Hân
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Vĩnh Điện
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Chia buồn

Posted: 07/11/2011 in Lê Hân, Thơ

Lê Hân
gởi anh chị Phế Quí, Toronto Canada

chuyện sinh tử vốn đã là định luật
đến rồi đi thật hợp lẽ, đương nhiên
dẫu biết vậy, dễ gì không buồn khổ
nhất là khi cha mẹ qui tiên
(more…)

 
Thơ: Lê Hân
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Mưa Xuân

Posted: 30/03/2011 in Lê Hân, Thơ

Lê Hân

mưa xuân đang phất phới về
giọt dài, giọt ngắn lê thê ngang trời
kim cương ai vãi quanh tôi
như chùm tơ nhện buông lơi thẳng, chùng
(more…)