Đà Nẵng 29-3

Posted: 01/04/2012 in Âm Nhạc, Lê Hân, Thơ, Vĩnh Điện
Thẻ:

Tâm sự của một sinh viên VN du hoc ở nước ngoài khi nghe loan tin quê nhà Đà Nẵng
mất vào tay cộng sản ngày 29-3-1975.

 

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Lê Hân
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Vĩnh Điện
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.