Tình nhân

Posted: 03/08/2012 in Âm Nhạc, Lê Hân, Thơ, Vĩnh Điện, Đăng Hiếu

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Lê Hân
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.