Bầy hạc rong chơi

Posted: 07/07/2012 in Âm Nhạc, Hoàng Quân, Thái Tú Hạp, Thơ, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Thái Tú Hạp
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.