Trong mùi hoa huệ thoáng qua – tôi biết cô gái ấy đã về nhà

Posted: 07/07/2012 in Thơ, Đỗ Trung Quân

Đỗ Trung Quân


Blogger Huỳnh Thục Vy bị mật vụ bắt ngày 1-7-2012 tại Sài Gòn khi đi biểu tình chống Trung Quốc

tôi
con chiên ghẻ
hàng chục năm qua chưa từng về lại nhà Chúa
Ngày ấy tôi bỏ đi vì lý do vừa trẻ con vừa quyết liệt
Ông tôi chết không được phép xức dầu
Nhà quá nghèo, tiền đóng xây nhà Chúa thiếu như thiếu thuế
Ông tôi qua đời không có thiên sứ đi theo…
bà tôi âm thầm ngồi khóc…
tôi bỏ nhà thờ, bỏ xứ đạo ra đi
không bao giờ về nữa
thật ra
tôi, con chiên ghẻ lở
vẫn trở về những khi lòng tuyệt vọng
mùi hoa huệ thơm thơm trong tâm thức
an ủi mình xiết bao
hôm nay
Tôi đã quì trong góc riêng mình.
cô độc và tuyệt vọng
khẩn cầu chúa cứu giúp một người con gái trẻ tôi vừa gặp. rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, khiêm ái và sắp lấy chồng.
Họ bắt,
cô ấy đã quen
Họ đàn áp
cô ấy đã quen
nhưng khi những lời không phải của con người dành cho con người “mày không còn cơ hội làm lại cuộc đời. mày mày sẽ không còn thiên chức làm mẹ nữa đâu…” gửi đến người chồng trẻ tuổi
đấy là lời quỉ dữ
không phải tiếng nói của loài người
Tôi sụp xuống trong nỗi đau đớn. “chúa ơi ! tôi là con chiên ghẻ của người. xin cứ đày tôi vào luyện ngục .nhưng xin che chở cho cô gái ấy. xin người…”
Một ngày dài qua đi như thế
trong mùi hoa huệ thoáng qua
tôi nghe giọng nói
“bóng tối hãy lui ra…”
Và tôi rơi lệ
Tôi biết
Cô gái ấy
đã
Về
nhà…

Đỗ Trung Quân
Nguồn: Blog Huỳnh Ngọc Chênh

Đã đóng bình luận.