Archive for the ‘Như Đăng’ Category

Nguyễn Hữu Tân

flying_bird

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Như Đăng; Tiếng hát: Quỳnh Lan
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Hữu Tân

sang_song

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Như Đăng; Tiếng hát: Hoàng Quân
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.