Chim đổi đường bay

Posted: 20/01/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Hữu Tân, Như Đăng, Quỳnh Lan, Thơ

Nguyễn Hữu Tân

flying_bird

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Như Đăng; Tiếng hát: Quỳnh Lan
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.