Áo mòn thời gian

Posted: 21/12/2012 in Âm Nhạc, Hoàng Quân, Nguyễn Hữu Tân, Như Đăng, Thơ

Nguyễn Hữu Tân

sang_song

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Như Đăng; Tiếng hát: Hoàng Quân
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.