Người yêu dấu mang tên một loài hoa

Posted: 25/04/2012 in Âm Nhạc, Hoàng Quân, Phạm Anh Dũng, Vĩnh Phúc

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Lời: Vĩnh Phúc
Tiếng hát: Hoàng Quân
Hòa Âm: Quốc Dũng
PPS: Phan Tuấn Đạo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.