Tháng Năm, Melbourne

Posted: 25/04/2012 in Lâm Hảo Khôi, Thơ

Lâm Hảo Khôi

Em ở Footscray vai áo rộng
Chiều mưa còn sợ gió đông nam
Tôi theo mùa lạnh qua làm khách
Gọi tách café sáng tháng năm

Quán tây ngồi nắng vai chưa ấm
Mấy kẻ xa nhà lại tủi thân
Sóng xa gợn tách café nguội
Tôi uống Melbourne lạnh xuống chân

Hoa lạc hỏi người chưa bạc tóc
Em gầy như lá tử vi tôi
Hay đâu tiền kiếp là mây núi
Hồn đã bao la chuyện đất trời

Em ở Footscray đêm nhúm lửa
Pha ngày thêm đậm chén trà xanh
Tôi như con sóng làm sao ngủ
Chờ hải đăng lên đếm tuổi mình

Yarra gió bạt mềm chân tóc
Ngồi đợi ngày đi hết tháng năm
Tôi cầm ngọn sóng trên tay lạnh
Chiều mưa còn sợ gió đông nam

Lâm Hảo Khôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.