Đêm dài quận lỵ

Posted: 02/05/2013 in Âm Nhạc, Hoàng Quân, Nghiêu Minh


 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.