Một thuở quê nhà

Posted: 23/08/2011 in Âm Nhạc, Hoàng Quân, Nguyễn Đông Giang, Thơ, Vĩnh Điện

 
Thơ: Nguyễn Đông Giang
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.