Một giấc mơ qua

Posted: 06/05/2012 in Âm Nhạc, Hoàng Gia Khánh Giễn, Hoàng Quân, Thơ, Văn Sơn Trường

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Hoàng Gia Khánh Giễn
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.