Mùa Đông nói với người

Posted: 23/01/2013 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

thieu_nu_ghe_da_mua_dong

Sáng tác và trình bày: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.