Liệu mau thôi cả dân mình

Posted: 23/01/2013 in Quang Dương, Thơ

Quang Dương

to_quoc_lam_nguy

Tâm tư giãi bày trên giấy
Quãng đời một thoáng mây bay
Dòng trôi miệt mài cứ chảy
Quê hương chợt xót xa đầy

Trách ai tranh vương đoạt bá
Nồi da xáo thịt xâm phân
Điêu linh xóm làng đất mẹ
Tan xương nát thịt bao lần

Bởi đâu hung tàn đến thế?
Vì chăng tham độc cuồng si?
Giết bao nhiêu rồi để được
Dân tình khiếp hãi hận ly

Có phải con Hồng cháu Lạc?
Hay là khác giống lạ nguồn?
Người Việt bao đời đâu biết
Gian hùng sắt máu rồ điên

Trẻ thơ bi bô sớm nhỉ
Lên ba đã học chữ thù
Thiếu nhi khăn quàng thẫm đỏ
Chuyên hồng quy kết chiến khu

Ngoại lai quặt què chế độ
Tam vô chủ nghĩa đui mù
Rước voi về dày mả tổ
Cúi đầu nhục kiếp nghìn thu

Cách mạng hay là cắt mạng
Nhân danh giải phóng đập đầu
Biển Đông máu tràn lệ ngập
Dân lành xuống kiếp ngựa trâu

Kéo dài những năm đầy đọa
Rõ ra một đám phỉ quyền
Phơi ra những thằng ăn cướp
Chiêu bài rớt xuống hiện nguyên

Đau thương người Nam nước Việt
Đã bao khổ ải trăm đường
Thêm họa diệt vong xâm lược
Chỉ mành Bắc thuộc treo chuông

Mong gì đám cầm quyền nữa
Liệu mau thôi cả dân mình
Đoàn kết vùng lên sức mạnh
Sử đời xưa đã định minh

Quang Dương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.