Về cõi xa mù – Khúc requiem cho Nguyễn Tôn Nhan

Posted: 06/02/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Trọng Khôi
Thẻ:


 
Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Khôi; Tác giả trình bày
Nguồn: YouTube (MyMusicVN)

Đã đóng bình luận.