Posts Tagged ‘Nguyễn Tôn Nhan’


 
Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Khôi; Tác giả trình bày
Nguồn: YouTube (MyMusicVN)