Ngày Xuân thơ Xuân

Posted: 07/02/2013 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng
Haiku Xuân

canh_mai-ttlh
Hoa Mai vườn nhà tác giả, tháng 1- 2013

1-
Hây hẩy gió mơn man
Lá nghiêng ngàn sóng chuyển giao mùa
Trời Đất cùng giao hòa

2-
Những đóa Mai rạng rỡ
Lặng lẽ cười rực nở trên cành
Thầm thì lời chúc Xuân

3-
Xuân mới, mới thật tươi
Cười bằng ngàn cánh Mai roi rói
Mừng ta già thêm tuổi

4-
Mai rỡ ràng vàng cành
Từng cánh từng cánh khẽ khàng bung
Xuân, Xuân nhớ khôn cùng

5-
Mỗi ngày một cánh hoa
Ba vạn sáu ngàn vụt thoảng qua
Thấm thoắt ta đã già …

6-
Đỗ quyên rền rĩ ca
Hồn Thục Đế về khóc trong ta
Rã rời vời cố quốc

7-
Chim hồng tung cánh bay
Theo mây về mãi cuối trời Tây
Ngày tháng biệt mù khơi

8-
Không cài nhưng đã khép
Ngõ hẹp ngoài đời qua cứ qua
Ta an nhiên tự tại …

9-
Giấc tỉnh hay say đây
Chết dần trong ảo mộng tháng ngày
Vô tại … vô bất tại ….

Trần Thị LaiHồng
Hoa bang, chớm Xuân Quý Tỵ
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.