Ngày Xuân nhớ nhà

Posted: 10/02/2013 in Hội Họa, Thanh Trí, Thơ

Thanh Trí

chan_dung_thanh_tri
Chân dung tự họa – Thanh Trí

Minh niên khai bút

Năm qua uống rượu (đốt pháo) mừng xuân
Năm nay tĩnh toạ nhẹ nâng bút màu
Thuyền tâm trở lối về đâu?
Nghe nàng chim trắng bồ câu gọi hồn

Khói sương chấp cánh lụa hồng
Bút bay theo gió bút vờn thênh thang
Tìm về bờ Mỹ Thiện Chân
Giữa vần mây tỏa bụi trần thế nhân

Nguyện dâng hoạ phẩm “Về Tâm”
Đầu năm mấy nét mộng lành trần gian

Thanh Trí
Sacramento
Nguồn: Tác giả gửi

Mời xem tiếp Ngày Xuân nhớ nhà – Thơ và tranh Thanh Trí.

Đã đóng bình luận.