Tặng Côn

Posted: 16/02/2013 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
[ gặp vui. mà thơ cứ buồn ]

dang_kim_con-hoa_si_rung
Đặng Kim Côn qua nét vẽ họa sĩ Rừng

khi về
nhặt bóng thuyên quang
nghe lâu gậy trúc
hoang đàng phía sau
chỏng tay. không lên được lầu
khoèo chân tụt xuống
hào sâu lậptrình
cái buồn
vẫn ở vô minh
xui thơ mọc ngược
mấy tình tựđau 
sao không vui bản mặt. dàu
bởi xuân khóa trái
đời nhau lũy thừa
em đừng hỏi trầm tích
xưa
có còn đâu nữa
lúa mùa giung giăng
bây giờ tay núm khăng khăng
chỉ nùi con rối
bện hằng cửu
yêu
với kim cônđặng
ban chiều
ôm khe vực tới
phù điêulậplờ

Hoàng Xuân Sơn
12.2.2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.