Sao Chổi một lần qua rồi biệt dạng | Nghe kể một trung úy Pháp đồn trú ở vùng quê

Posted: 19/02/2013 in Thơ, Trần Văn Nam

Trần Văn Nam

capen_comet_1948
Sao Chổi Nhật Thực 1948 – Eclipse Comet 1948 (David Eicher Library)

Sao Chổi một lần qua rồi biệt dạng

Năm tôi lên chín tuổi
Ngoại từ xa đến thăm
Một đêm ngoại gọi dậy
Coi sao chổi cuối năm.

Một vệt dài vằng vặc
Kề bốn sao sáng ngời
Nhà thờ trên núi đá
Khắc vào trời chơi vơi.

Tra cứu trong lịch sử
Biết sao chổi tên gì
Xuất hiện năm 48
Niên-ký vẫn tồn ghi.

Trùng thời kỳ nhật-thực
Nên đã mang biệt danh
Là Sao-chổi-Nhật-Thực
Loại triền miên viễn hành.

Nếu là loại quỹ-đạo
Sẽ còn dịp trở về
Nếu là loại vô tận
Đường bay vào mải mê.

Phận người với số kiếp
Một đi bất phục hồi
Ngoại tôi từ ngày mất
Cũng mãi về… xa xôi.

(City of Walnut, California, tháng 11 năm 2012)

 

Nghe kể một trung úy Pháp đồn trú ở vùng quê

Những năm thời kháng Pháp
Tôi khoảng tám tuổi thôi
Nghe người lớn kể lại
Mà cũng biết bồi hồi.

Cha kế tôi, công chức
Thời thuộc-địa, hỏa-xa
Nhà gạch khá đường bệ
Gần đồn ở ngã ba.

Đồn Pháp, chốt án ngự
Kiểm soát từng xe đò
Cấm thuốc men chuyên chở
Về Trường-Sơn, tồn kho.

Gần đồn, nên lính Pháp
Đôi lần tạt qua đây
Họ thích hai pho tượng
Trong tủ kính trưng bày.

Tượng hai thi-hào Pháp
Bằng gỗ quý bóng ngời
Rồi một hôm mất trộm
Trong lần họ ghé chơi.

Trung úy, đồn-phó Pháp
Bắt lính trả tượng về
Và tỏ ý cảm kích
Văn-hóa Pháp, vùng quê.

Mừng ảnh-hưởng Pháp-quốc?
Quý người chuộng văn chương?
Khó hiểu trung-úy Pháp
Trấn nhậm thời nhiễu nhương.

(Tháng 9 năm 2012)

Trần Văn Nam
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.