Cuối đời | Bạn bè

Posted: 23/02/2013 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm

lovers4

Cuối đời

nơi em ở hình như phương Bắc
chốn anh đi trời Nam Maryland
hai dòng sông chờ nhau về biển
có nhắc em không chuyện vợ chồng

có nhắc em không một sáng nào
đèn nhang lạy tạ lễ cau trầu
chừng đó mới đây mà tóc bạc
cuối đời còn lệ sớt chia nhau

cuối đời chẳng lẽ vì cơm áo
đành để đời nhau sớm mất nhau
chiếu chăn xứ lạ chừng rét mướt
vợ chồng không đủ ấm nồng sao?

bay tìm nhau nữa vòng trái đất
cuối đời rồi cũng được gặp nhau
nhà ta ở mướn trên đất trọ
không quê hương cũng chẳng quê nhà.

 

Bạn bè

gửi Lâm Hảo Khôi

đất khách còn nhau như cố quận
mười năm gặp nhau được ba lần
bạn bè duyên nợ vài ba chữ
ngàn dậm đề thơ gửi gió trăng.

Thương Tử Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.