Thản nhiên

Posted: 27/02/2013 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

lay_chong_ngoai_quoc

Mẹ thản nhiên (có khi còn hân hoan) nhìn con gái trong kịch bản
Cái gọi là “làm dâu xứ ngoại”
Cha
Anh
Chị
Giòng họ
Cả Xóm
Cả Ấp
Cả Làng
Cả Xã
Cả Huyện
Cả Tỉnh
Cả Miền
Cả Nước
Thản nhiên để,
Bao nhiêu thiếu nữ phơi phới trời Xuân khoả thân 100%
Cho mấy tên ngoại nhân:
Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai, Trung Cộng… chú mục ngắm nhìn lựa mua…!!

Ấy là:
Mùa thu đứng tựa bên hiên
Lá rơi lả tả thản nhiên chẳng nhìn
Có nhìn thì cũng làm thinh
Hỡi ai đếm được mấy nghìn lá rơi…?!

Nguyễn Minh Thanh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.